Uncategorized

ปลดแบนแล้ว !! Here Maps We Go พร้อมดาวโหลดได้เเล้ววันนี้

 

” ปลดเเบนเเล้ว “ หลังจากเป็นเรื่องราวกันมานานเมื่อ Google แบนไม่ให้ Huawei จัดตั้งโปรแกรมรวมทั้งบริการ (Google Mobile Service)
จนกระทั่งทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริการบางอย่างไร ปัจจุบันก็มีข่าวดีหากใครต้องการใช้โปรแกรมทำทาง
เพราะว่าปัจจุบัน Here Maps ได้ปล่อย Apps Here WeGo Maps ลง Huawei AppGallery

สำหรับโปรแกรมนำทาง Here WeGo Maps จะมีการทำงานเหมือนกับโปรแกรมนำทางทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นการบอกพิกัดนำทาง
หรือ Turn By Turn อีกทั้งการเดิน, จักรยาน, รถยนต์ พร้อมทั้ง การชี้ทางอีกทั้งบอกเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะ ฯลฯ
และสามารถบอกได้มากถึง 1,000 ประเทศ รวมทั้ง 1,300 เมือง

ถือได้ว่าสัญญาณที่ดีของ Huawei Mobile Service ที่มีโปรแกรมรองรับมากยิ่งขึ้นอย่างมากเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม
นี่เป็นอีกช่องทางที่ไม่ควรพลาดสำหรับคนใช้งาน รวมทั้งนอกจากนี้ Microsoft มีการจัดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือ Huawei แล้ว