Uncategorized

กลับมาแล้วหลังจาก YouTube ให้บริการดูวิดีโอความละเอียดสูง 1080p แต่ต้องเชื่อม ไวไฟเท่านั้น !!

You Tube เป็นอีก 1 บริการ Streaming ที่ถูกขอความร่วมมือให้ลดประสิทธิภาพสำหรับการรับชมลง ในช่วง COVID-19
กำลังระบาดใหม่ๆรวมทั้งทุกคนจำเป็นต้องดำเนินงานอยู่กลับบ้าน โดย YouTube มีการลดความละเอียดลงเหลือ 480p เท่านั้น

ปัจจุบันนี้ข่าวดีคือ YouTube ในอินเดียมีการประกาศพร้อมให้บริการในความละเอียด 1080p ได้แล้ว แต่ว่าจะต้องเชื่อมต่อกับ
Wi-Fi เพียงแค่นั้น แต่ว่า 4G ยังไม่สามารถที่จะรับชมความละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วได้ แต่ว่ายังคงรับชมในความละเอียด 480p ได้อยู่

เหตุผลเพราะเหตุว่าในหลายจุดของประเทศอินเดียยังคงมีประชากรในการใช้บริการ VPN ในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
ทำให้จำเป็นต้องยังต้องทำให้การเชื่อมต่ออยู่

แต่ในกรณีของ Android TV จะไม่อาจจะแสดงความละเอียดดังกล่าว ได้ อย่างไรก็ตามกรณีนี้มิได้ส่งผลกับประเทศไทยอะไร
ฉะนั้นสบายใจได้ครับ