Uncategorized

Apps Image.canon สามารถอัปโหลดรูปจากกล้องเข้า Google ได้โดยตรง !!

Google Photo

สำหรับคนใช้ Image.canon รวมทั้งใช้งาน Google Photo ก็มีข่าวดีว่า ในขณะนี้ทั้ง 2 ค่ายมีความร่วมมือครั้งใหม่โดยจะเปิดโอกาส
ให้ กล้อง Canon ที่เชื่อมต่อ WiFi ได้สามารถโหลดภาพขึ้นไปเก็บบน Google Photo และดีมากกว่านั้นคือ
ไม่ต้องใส่ SD Card ถ่ายภาพแล้วขึ้นไปเก็บใน Google Photo ได้โดยตรง นับว่าเป็นข่าวดีมากมาย

แต่ว่าจะใช้บริการนี้จะต้องมีทั้ง กล้องที่รองรับบริการ image.canon และก็ สมาชิก Google One วิธีการใช้งานมีดังนี้

เชื่อมต่อ WiFi กล้อง ให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เข้าไปที่กล้องและก็ Login ผ่าน Apps Image.Canon
Login สมาชิก Google One โดยมากแล้วก็คือ Google Account เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วจะก่อให้กล้องถ่ายภาพแล้วโหลดผ่าน WiFi
เพื่อระบบอัปโหลดได้โดยตรง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ SD Card
เพื่ออัปโหลดเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงจาก Google Photos ได้อีกทันที ผู้ใดใช้กล้องค่ายนี้ลองใช้ดูนะ…